Sf60

SF6o er en avansert norskprodusert kraftfôrstasjon til sau som både forenkler og øker presisjonen i kraftfôrtildelinga vesentlig.

Stasjonen tildeler fôret basert på avlesing av sauens elektroniske øremerke, og hvilken rasjon du ønsker å gi den enkelte sauen.  Rasjonene kan være like for hele besetningen, for grupper av dyr eller tilpasset hver enkelt sau. Du kan velge hvor ofte, hvor mye og hvor raskt sauen skal få ete.

Kraftfôrstasjonen kan håndtere to kraftfôrslag og leveres både med og uten integrert dyrevekt. Ved å velge en løsning med vekt, vil du hele tiden ha full kontroll på dyrets hold og fôringsøkonomien. Dagens versjon er en nylig oppdatert utgave med nydesignet og forbedret utgangsport.

SF60

Lettvint og presis fôring

Kraftfôrstasjonen styres fra PC’en din via et brukervennlig program. Stasjonen tildeler fôr til hvert enkelt dyr ut fra dine valg, basert på avlesing av dyrets øremerke. På denne måten kan du sikre deg at alle dyra får sin andel.  På denne måten kan du også styre fôringa inn mot lamming ut fra antall lam, lammingsdato, dyrevekt osv.

Du får også oversikt over hvilke dyr som ikke besøker stasjonen – noe som kan være et nyttig forvarsel om helseproblemer som bør undersøkes nærmere.

Kraftfôrautomaten bygges hos oss i Norge og forhandles i Norge av Fjøssystemer. 

Et trygt, solid og norsk valg med kort vei til hjelp og støtte om du skulle trenge det!

Kraftfôrstasjonen i nyhetsinnslag på NRK.