SALT STONE READER (1)

Saltsteinsleseren plasseres på et inngjerdet område som en registreringsstasjon for dyr på beite. Leseren vil registrere øremerkene fra dyra som besøker saltsteinstasjonen.

Registreringene vil sendes via telefonnettet til BioControl sin server, og brukere av løsningen kan logge seg på via vår nettside for saltsteinavlesere for å sjekke hvilke dyr som har besøkt stasjonen og når de sist var der.

Leseren får strøm fra solceller og batteri, og kan derfor operere uten strømtilgang. Dyr som ikke har besøkt stasjonen den siste tida merkes i rødt, og det samme gjelder lam som ikke har fulgt søya inn til stasjonen.

En ekstra gjeter - til god hjelp

Saltsteinsavleseren er til god hjelp i beitesesongen for å holde øye med dyr på beite, og for å oppdage uregelmessigheter man kanskje ikke oppdager selv ved ordinært beitetilsyn.

Ved å følge med på aktiviteten ved saltsteinavleseren, kan beitetilsynet målrettes, og du vil også lettere kunne oppdage om søya har støtt fra seg lamma.

Dokumentasjon fra saltsteinavleseren kan også være nyttig i forbindelse med dokumentasjon av rovdyrskader og når dyra sist var sett i aktivitet ved saltsteinavleseren.

På vår saltsteinavlesnings-nettside kan du se nærmere på registreringer av:

Visning av alle avlesningene kan også velges for et spesifikt tidsrom, eller for en spesifikk dato.