CF60_2x

Med CF60 fra BioControl og tilhørende dyrevekt får du full styring med kraftfôrtildeling og tilvekst hos dyra. Dette gir unik mulighet for å optimalisere fôringa og økonomien i hver enkel dyregruppe. På denne måten kan du få viktige bidrag i å optimalisere fôringsøkonomien i storfekjøttproduksjonen.

Kraftforstasjonen finnes i ulike støttelser tilpasset kalver, kviger og okser. Den kan også tilpasses ulike antall kraftfôrblandinger, avhengig av ditt behov.

Bildet til høyre er fra Tyr sin teststasjon, der man ser to av våre kraftfôrautomater og flere av våre grovfôrkar for samtidig måling av grovfôropptak.

Presisjonen ligger i detaljene

 Vårt system med porsjonsveiing inn og ut, gir mulighet for svært høy presisjon, noe som er ekstra viktig i avls- og forsøkssammenheng.  Vi kan også tilby løsninger for fjerning og veiing av evt kraftfôrrester dersom enkelte dyr ikke spiser opp alt de får tildelt. For vanlig storfekjøttproduksjon har vi noe enklere løsninger uten de mest avanserte tilleggsdetaljene.

Fjøssystemer forhandler BioControl kraftfôrstasjoner til storfe i Norge.

Funksjoner

Fordeler