CRFI fra BioControl AS er helt sentralt i Geno sitt nye fôreffektivitetsprosjekt

En bærekraftig produksjon gjennom reduserte klimagassutslipp, bedre fôrutnyttelse og reduserte fôrkostnader er sentralt i avlsarbeidet for NRF.  For å kunne jobbe systematisk med disse avlsegenskapene, er det avgjørende å kjenne...