WSS

BioControls robuste veiings- og sorteringssystem (WSS) er laget for effektiv og skånsom veiing og sortering av sau med elektroniske øremerker (ISO 11784/11785).  Automatisk sortering er arbeidsbesparende og forenkler jobben ved behandlinger, sortering til slakt eller inndeling i grupper basert på vekt. Systemet er også velegnet til å sortere ut dyr uten fungerende elektronisk øremerke – veldig nyttig når man bruker kraftfôrautomat.  

Et komplett system fra norsk leverandør – for best mulig funksjonalitet og support. 

For effektiv veiing og sortering

I kombinasjon med håndavleseren HR3000 ProV2 gir WSS deg full veiings- og sorteringsfunksjonalitet.  Dyrets identitet leses automatisk av ved hjelp av den integrerte antenna, og vekta til sauen registreres. Basert på innstillingene dine, kan dyret sorteres i tre ulike utganger.  Sorteringa kan skje på grunnlag av vekt, eller andre kriterier, feks behandles/behandles ikke eller manglende øremerke.  

Veie- og sorteringsstasjonen er tilgjengelig både i manuell og helautomatisk versjon. I den manuelle versjonen, åpner du selv riktig utgangsdør, mens i den automatiske versjonen skjer dette ved hjelp av trykkluftautomatikk. Etter at du da har satt sorteringsinnstillingene, skjer resten av sorteringsjobben automatisk. 

Det automatiske systemet kan styres fra håndavleseren eller av en ekstern PC via RS232 RS232  (max 2,5 m) eller RS485 (max 1000 m)  kabel for brukere som vil bruke WSS med egen programvare.

Komplett system

Veie- og sorteringsstasjonen WSS utgjør sammen med håndavleseren HHR3000 et komplett system der veiings- og sorteringsresultatet lagres i håndavleseren.  HHR-databasen sendes til og fra PC, akkurat som for andre data på håndavleseren. Ved å ha et komplett system fra en leverandør, sikrer du deg at best mulig funksjon og support, alt fra samme leverandør.

Enkel i bruk

Det robuste WSS-anlegget er designet for effektiv veiing og sortering av sau og geit med elektroniske øremerker.  WSS forenkler jobben og sparer deg for mye tid når du skal sortere dyra i forbindelse med behandlinger, sanking, slakting og andre sorteringsjobber eller inndeling i grupper. Anlegget er også velegnet til å finne dyr uten fungerende øremerker.  

WSS lukker automatisk døra fra vekta ved utgang (styrt av fotocelle), og overfører dyrets ID og vekt til data-enheten. Dataenheten sender umiddelbart tilbake riktig utgangsport, og denne åpnes. Utgangsdørene lukkes igjen automaisk når dyret har forlatt stasjonen (styrt av fotocelle). 

Mange muligheter

* Contact us for preferred transponders